Zažij Egypt

Památky

Mnohé z památek staroegyptské kultury jsme již zmínili u jednotlivých destinací, ale pro milovníky historie připojíme ještě několik navštívení hodných míst.

Egyptská historie

Pevnost Quaitbei naleznete v Alexandrii, která leží v severním Egyptě u pobřeží Středozemního moře. Pevnost byla postavena roku 1840 na pokyn mameluckého sultána Kajtbáje. Dokončili tím propojení ostrova Faros s pevninou, kde byla postavena údajně na místě starověkého majáku, který byl jedním ze sedmi divů starověkého světa.

V pevnosti můžete navštívit Námořnické muzeum s několika vzpomínkami na Napoleona. Nezapomeňte si dát pozor na pití pitné vody při dovolené v Egyptě.

Chrámy

Nejznámější památkou městečka Edfu je chrám boha Hora, který je nejlépe zachovalých chrámem v Egyptě a zároveň jedním z nejkrásnějších staroegyptských chrámů. Bůh Hor, nejčastěji znázorňován jako sokol, byl synem boha světa zemřelých Usira a Eset. V dospělosti se rozhodl pomstít smrt svého otce, kterého krutě zavraždil jeho vlastní bratr Seth.

Egyptské pověsti

V každé z pověstí Horus nad Sethem zvítězí, čímž zvítězí dobro nad zlem. Po stranách vstupního pylonu můžete obdivovat sochy boha Hora, kudy projdete do nádvoří zdobeného reliéfy. Za nádvořím naleznete sloupový sál, odkud můžete vyjít i na střechu, která nabízí nádherný výhled. Nejvýznamnějším místech chrámu je Horova svatyně vytesaná z jednoho kusu šedé žuly a Novoroční kaple.

Sedící Amenhotep působí opravdu s respektem

Sedící Amenhotep působí opravdu s respektem

Memnonovy kolosy

Naproti Karnaku a Luxoru stojí dvě opravdu nepřehlédnutelné sochy představující sedícího Amenhotepa III. nazývané Memnonovy kolosy. Byly postaveny před zádušním chrámem faraóna Amenhotepa III., ale z něj se bohužel nic nedochovalo.

Sochy byly vytesány každé z jednoho kusu pískovce, avšak v roce 27 př. n. l. byly poškozeny při zemětřesení. Poté se v jejich prasklinách kondenzovala voda, která se při svítání vypařovala, což způsobovalo pískavé zvuky.

Řekové tehdy prohlásili, že slyší boha Memnona zdravícího svou matku – bohyni ranních červánků Eós. Později byly sochy opraveny, čímž o tuto zvláštnost nadobro přišly.


Památky
5 (100%), (hlasů: 1)
Tajné nabídky zájezdů do Egypta
Menu Title